fbpx

“Milí pútnici, poďte opäť k nám…”

Pozývame Ťa na 32. ročník pešej mládežníckej púte Muráň-Levoča, ktorý sa uskutoční

od 27.6. do 2.7. 2023 


Aktuálne informácie: 

 • Aby sme sa vedeli pripraviť, je potrebné, aby si nám o tvojom príchode dal vedieť a prihlásil sa!.
 • ďalšie informácie nájdeš aj v sekcii praktické informácie.
 • s otázkami, na ktoré si nenašiel odpoveď, nás môžete kontaktovať na emailovej adrese muranlevoca@gmail.com
2015C8D9-F287-450F-9FC5-DBDF65AB70D5
2

Ochutnávka…

Ak si ešte nikdy nebol na púti, toto video môže byť pre teba malou ochutnávkou ako to asi vyzerá:


V tomto ťažkom čase, možno jednom z najosudovejších v našich dejinách, sa prihováram každému jednému z nás, čo sme boli na púti Muráň-Levoča. Spomeňme si na zázraky, ktoré sme prežili a nájdime si čas prihovárať sa našej Nebeskej Matke, aby stála pri všetkých, ktorí sú v ohrození života. Od nás sa očakáva, že budeme bojovať za pravdu, šíriť dobro a pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať. V tomto čase skúšky musíme stáť pokojne a jednotne a odovzdať naše prosby Bohu. Buďme pripravení na akúkoľvek službu alebo obetu, ktorú si od nás môže vyžiadať. Nech nás všetkých Boh žehná a chráni.

Ján Gombala


O púti…

5

Počiatky putovania z malej gemerskej dedinky Muráň do najznámejšieho pútnického miesta na Slovensku – Levoče ale siahajú do roku 1992, kedy sa mladí ľudia z celého Slovenska pripojili k stáročnej tradícii putovania, a mohli tak spoločne prehlbovať svoju vieru, hlbšie skúmať svoje vnútro, či nachádzať celoživotné priateľstvá. 
Pešia púť mládeže Muráň-Levoča sa nesie v duchu posolstva, ktoré vyhlásil Sv. Otec pri príležitosti Svetového dňa mládeže (SDM). V roku 2023 sa toto posolstvo opiera o verš: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39).

Hlavnou témou tohtoročného putovania bude citát: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.”

“Téma Svetových dní mládeže v Paname bola: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Po tomto stretnutí sme sa vydali na cestu k novému cieľu – Lisabonu 2023 – a odvtedy zaznieva v našich srdciach naliehavá Božia výzva, aby sme vstali. V roku 2020 sme rozjímali nad Ježišovými slovami: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14). A minulý rok nás inšpirovala postava sv. Pavla apoštola, ktorému zmŕtvychvstalý Kristus povedal: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26, 16). V etape, ktorá nám ešte ostáva, kým dorazíme do Lisabonu, budeme kráčať spoločne s Pannou z Nazareta, ktorá hneď po zvestovaní vstala a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39), aby pomohla svojej sesternici Alžbete. Tieto tri témy spája sloveso vstať, teda výraz, ktorý má tiež význam „vstať z mŕtvych“, „prebudiť sa k životu“.
 V tejto ťažkej dobe, keď ľudstvo prežíva traumu z pandémie a je zmietané vojnovou drámou, otvára Mária pre všetkých – a osobitne pre vás, ktorí ste mladí tak ako ona – cestu blízkosti a stretnutia. Dúfam a pevne verím, že skúsenosť, ktorú mnohí z vás zažijú v auguste budúceho roku v Lisabone, bude znamenať nový začiatok pre vás mladých a spolu s vami aj pre celé ľudstvo.”

Z posolstva pápeža Františka k SDM 2023

 .

Pripravujeme pre Teba: 

 • Každý deň sv. omše
 • Spoločenstvá
 • Ak nebudeš môcť putovať s nami z Muráňa, prinášame ti mapu mariánskych pútnických miest na Slovensku
 • Adoráciu 
 • Púťové pozadia na počítač a tablet
 • Možnosť zaslania prosieb
 • Záverečný nočný program
 • Polnočnú sv. omšu

1

Čo je na tebe? 

Vstaň, oslov priateľov a spravme si spolu púť. Strávme spolu celý týždeň putovaním a prinesme atmosféru púte domov. Spolu tak môžeme zmeniť celé Slovensko. 

Ako na to? 

 • Prihlás sa na púť  TU
 • Pozvi svojich priateľov, putuj, modli sa, zaži spoločenstvo
 • Pošli nám svoje prosby do archy, aby sme sa za ne mohli spoločne modliť – TU 
 • Ak nemôžeš prísť osobne, sleduj nás na našom Facebooku a YouTube a pridaj sa do našej skupiny 
 • Ale hlavne – putujme 🙂
4