Pešia púť Muráň-Levoča by sa nemohla zorganizovať bez pomoci dobrovoľníkov a tiež partnerov, ktorým ďakujeme.

•   Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), www.zksm.sk

•   Farské úrady:

 • Rímskokatolícky farský úrad v Muráni
 • Gréckokatolícky farský úrad v Telgárte
 • Rímskokatolícky farský úrad v Hranovnici
 • Rímskokatolícky farský úrad v Spiškom Štvrtku
 • Rímskokatolícky farský úrad v Levoči

•   Obecné úrady:

 • v Telgárte
 • v Hranovnici
 • v Spišskom Štvrtku

•   Základné školy:

 • v Muráni
 • v Telgárte
 • v Hranovnici
 • v Spišskom Štvrtku

•   Médiá a internetové portály

•   Ostatní partneri:

 • Ministerstvo školstva SR