Svedectvá

Milí priatelia, veríme, že náš Pán je mocný a koná aj dnes zázraky. Preto by sme vás chceli poprosiť o poslanie svedectva, ktoré súvisí s vypočutým úmyslom alebo časom s Bohom na púti. Toto svedectvo môže byť povzbudením pre všetkých. Môžete ho napísať do tohto formuláru, ktorý je anonymný. Ak chcete uviesť aj svoje meno, je to na vás, môžete sa podpísať za svedectvom.